DEBATE DE 26/04/2018 – Fotos das lousas

Lousa do JOA

Lousa do JOB

Lousa do JOC

Lousa JOD